Delende Dorpen

Project Delende Dorpen – met minder spullen meer plezier 

‘Spullen’ staan op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven. Met delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en minder kopen valt veel grondstof- en milieuwinst te behalen. Een leuke uitdaging om in je buurt op te pakken! De Friese Milieu Federatie en Netwerk Duurzame Dorpen inventariseerden voorbeelden ter inspiratie en begeleidden een aantal pilotdorpen.


Menukaart – laat je inspireren door deze voorbeelden

Een deel-initiatief in je buurt bespaart niet alleen veel grondstoffen en milieubelasting maar ook geld. En het is nog leuk ook!
Er zijn veel meer deel-mogelijkheden dan je misschien zou denken. Rommelmarkten en het delen van de krant zijn bekende voorbeelden, maar er kan nog veel meer. Nieuwsgierig hoe bijvoorbeeld ook het delen van grond, kennis of inkoopvraag kan leiden tot minder spullen en materialen? Lees het in deze menukaart:

Zoek een leuk idee uit of verzin iets heel nieuws en pak dit op in je eigen omgeving. Veel plezier!


Pilot Akkrum – gezamenlijke voedseltuin

Een drietal initiatiefnemers uit Akkrum meldden zich met het idee voor een voedseltuin voor iedereen in Akkrum en Nes. Als ontmoetingsplek, om opbrengsten met elkaar te delen, als inspirerende plek voor educatie en om de biodiversiteit te stimuleren. Maar, hoe verwoord je dat in een projectplan? Hoe kom je aan financiering? Waar zijn vergelijkbare initiatieven om van te leren? Met gebundelde krachten zijn er mooie stappen gezet. Een Stichting is opgezet, het draagvlak verbreed, de gemeente aangehaakt, de grond gevonden en de spade gaat in voorjaar 2021 de grond in.

Lees meer over de tuin in Akkrum op:

Meer informatie over gezamenlijke voedseltuinen in Fryslân vind je op:


Pilot Terherne – autoritten delen

Terherne was op zoek naar meer vervoeropties van en naar het dorp. Vanuit deze open vraag, doorliepen we gezamenlijk een aantal voorbeelden van deelinitiatieven op het gebied van mobiliteit. De werkgroep besloot deel te nemen aan het liftsysteem Duim OmHoog, om dorpsbewoners te stimuleren wat vaker met elkaar mee te rijden van en naar Akkrum ofwel Joure. De gemeente zegde medewerking én een financiële bijdrage toe.

De liftborden zijn inmiddels gemaakt. In het voorjaar van 2021 worden ze opgehangen en wordt het liftsysteem gelanceerd. Mits dit past binnen de coronamaatregelen natuurlijk.

Lees meer over het liftsysteem op:


Pilot Heeg – samen inkopen

Stel dat je al die verpakkingen om je dagelijkse boodschappen zat bent en met een groepje gelijkgestemden grootverpakkingen gaat inkopen. Zou dat een goede manier zijn om je verpakkingsafval terug te dringen?

In Heeg probeerden ze het uit. Ze kochten een jaar lang producten in grootverpakkingen en iedereen kwam met eigen zakjes en bakjes zijn bestelling ophalen. We hielpen bij het in beeld brengen van de resultaten. Die werden opgetekend in vrolijke A4-tjes met tips, te gebruiken door iedereen die ook minder verpakkingsafval wil.

Download de tips op:


Pilot Deelauto’s – zoektocht naar een volhoudbare oplossing

We ondersteunden Aldeboarn, Slappeterp, Baard, Balk, Terherne, Gytsjerk, Kubaard, Goutum en Heeg in hun zoektocht naar een financieel volhoudbare (elektrische) deelauto-constructie. Sommige dorpen zaten nog in de idee-fase, anderen hadden al een auto voor de deur staan. De uitwisseling van kennis en ervaring bleek heel nuttig. Hoofdconclusie: het succesvol introduceren van een deelauto in een dorp is niet eenvoudig. Het werven van voldoende gebruikers vergt een lange adem en voldoende budget om de aanloopperiode te kunnen overbruggen. De resultaten van deze pilot zijn toegevoegd aan de ervaringen en adviezen op de:


Enquête – wat doen en willen de dorpen?

Aan de basis van het project Delende Dorpen stond een enquête die de Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen eind 2018 onder Friese dorpen uitvoerden. Via deze weg lieten 28 respondenten weten wat er in hun dorp al gebeurt op het gebied van ‘delen’ en wat het dorp aanvullend zou willen oppakken. Ook gaven ze aan waarom ze tot op dat moment nog niet met de gewenste nieuwe activiteit aan de slag waren gegaan. In deze nieuwsbrief zijn de resultaten destijds samengevat. 


Project in Cijfers

  • 24 deelconcepten
  • 12 pilotdorpen
  • 1 menukaart

“Put de aarde minder uit en ga lekker delen!”


Contact

Heb je vragen?

Mail met ons:

Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie (FMF)

Lucie Gelderblom van het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD), een initiatief van Doarpswurk


Deze website wordt beheerd door Stichting Doarpswurk, lees hier de privacyverklaring van Stichting Doarpswurk.